bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie „Poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej”

22.08.2017

Warszawa 2017.08.24.

Sprostowanie

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 22 sierpnia br. o konkursie na „Poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej”

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant informuje, że w związku z podaniem w ogłoszeniu błędnej daty składania ofert (podano dzień 4 września), wprowadza następujące zmiany w treści ogłoszenia:
- uchyla informację mówiącą, że oferty należy składać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia;
- wprowadza informację, że oferty można składać do dnia 11 września do godz. 10.00;
- wprowadza informację, że otwarcie ofert nastąpi 11 września o godz. 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Odpowiedni fragment ogłoszenia w zmienionej postaci brzmi:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej” do dnia 11 września 2017 r. do godz. 10.00 na adres: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Poltransplantu”.

W pozostałym zakresie, treść ogłoszenia i załączników pozostają bez zmian.

dr hab. med. Artur Kamiński
Dyrektor Poltransplantu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 22.08.2017

Dokument oglądany razy: 280
« inne aktualności