bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Odwołanie, Unieważnienie konkursu w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych

09.08.2017

10-08-2017

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej ogłoszony 20 lipca 2017 r. został UNIEWAŻNIONY


9-08-2017

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej ogłoszony 20 lipca 2017 r. został ODWOŁANY

Ogłoszenie Komisji Konkursowej w sprawie przełożenia terminu posiedzenia Komisji dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na Poszukiwanie i Dobór Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze Szpiku i z Krwi Obwodowej

07.08.2017

Warszawa 7 sierpnia 2017 r.


Ogłoszenie Komisji Konkursowej
w sprawie przełożenia terminu posiedzenia Komisji dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na Poszukiwanie i Dobór Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze Szpiku i z Krwi Obwodowej na dzień 9 sierpnia 2017 r., godz. 10.30
(miejsce: siedziba Poltransplantu, al. Jerozolimskie 87).


Zgodnie z ogłoszeniem Dyrektora Poltransplantu oraz regulaminem komisji konkursowej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie konkursu na Poszukiwanie i Dobór Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze Szpiku i z Krwi Obwodowej Komisja Konkursowa informuje, że posiedzenie komisji konkursowej w dniu 4 sierpnia 2017 r. nie zakończyło się wyborem najkorzystniejszej oferty.

Ze względu na ograniczenia czasowe wynikłe z przedłużonego czasu trwania innych zaplanowanych tego dnia postępowań konkursowych Komisja zdecydowała o przełożeniu postępowania konkursowego na dzień 9 sierpnia (środa) na godzinę 10.30. Koperty z ofertami nie zostały otwarte.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. med. Jarosław Czerwiński
zastępca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

Konkursy ofert 2017

20.07.2017

Ogłoszenia o konkursach ofert:

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskie

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej.

znajdują się tu: Konkursy

Ponowny Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie

10.05.2017

KONKURS UNIEWAŻNIONY

Ponowny Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie

http://bip.poltransplant.org.pl/index.php?id=148&p=34

Rozstrzygnięcie konkursu ofert NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2017 r.w zakresie POSZUKIWANIA I DOBRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU.

02.01.2017

Warszawa 2 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2017 r. w zakresie POSZUKIWANIA I DOBRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 15.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 8 591