bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

BIP Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant


Witamy na stronie BIP CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"

Biuletyn Informacji Publicznej Poltransplantu powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

W serwisie znajdą Państwo wszystkie informacje wymienione w Ustawie, obligatoryjne dla instytucji wykonujących zadania publiczne.
W celu uzyskania informacji udostępnionych w Biuletynie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87
SEKRETARIAT
TEL. (+48) 22 622 58 06, FAX (+48) 22 622 32 43
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl ; sekretariat@poltransplant.pl


Bieżące informacje można znaleźć w Aktualnościach

Aktualności

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

06.07.2022

6.07.2022: Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT
Konkursy

Usługa szkoleniowa dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w 2022 roku

28.06.2022

Postępowanie pn.:
Usługa szkoleniowa dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w 2022 roku, o sygn. 2/POL/2022
prowadzone jest na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/10353d9b-d2be-4534-abbb-9a8afadfaf75
Zapraszamy do składania ofert.

06.06.22 r.: Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w 2022 r. w województwie pomorskim w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.

06.06.2022

Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie (al. Jerozolimskie 87) na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2022 r. w województwie pomorskim w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.

link


23.06.2022: Dodano informację o rozstrzygnięciu konkursu

Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2022 r.

22.04.2022

Postępowanie pn. Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2022 r.,  o sygn. 1/POL/2022 prowadzone jest na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f79ebed-addf-434c-b6bc-aebbcdd60a75

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region III.1, III.2, IV, VII, IX, X, XII.1, XII.2, XIII)

08.04.2022

link


24.05.2022: Zamieszczono informację o zakończeniu postępowania konkursowego na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora PoltransplantuOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 29.08.2018
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 340 103