bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

BIP Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant


Witamy na stronie BIP CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"

Biuletyn Informacji Publicznej Poltransplantu powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

W serwisie znajdą Państwo wszystkie informacje wymienione w Ustawie, obligatoryjne dla instytucji wykonujących zadania publiczne.
W celu uzyskania informacji udostępnionych w Biuletynie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87
SEKRETARIAT
TEL. (+48) 22 622 58 06, FAX (+48) 22 622 32 43
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl ; sekretariat@poltransplant.pl


Bieżące informacje można znaleźć w Aktualnościach

Aktualności

20.08.2021: Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region I, III.1, III.2, IV, VII, IX, X, XII.1, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

20.08.2021

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region I, III.1, III.2, IV, VII, IX, X, XII.1, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Ogłoszenie o konkursie: link

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2021 o godz. 11.00

03.08.2021 - Postępowanie: Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych)

03.08.2021

Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych)

link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e7a8cf24-ac8d-4147-9b8e-d16132495390

Termin składania ofert
11.08.2021 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert
11.08.2021 13:00

23.07.21: Opublikowano ogłoszenia o konkursach na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu

23.07.2021

Link do ogłoszeń o konkursach: link

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2021 r. godz. 10.00

12.08.2021: Dodano informację o rozstrzygnięciu konkursów

Informacje o rozstrzygnięciu konkursów: Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkich koordynatorów Poltransplantu (Regiony I-XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

01.07.2021

Informacje o rozstrzygnięciu konkursów:


Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkich koordynatorów Poltransplantu (Regiony I-XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT
Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Region VII
Region VIII
Region IX
Region X
Region XI
Region XII
Region XIII

Ogłoszenia o konkursach znajdują się tu: linkOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 29.08.2018
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 278 703