bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: 1/POL/2017 - zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową XXXII Konferencję Koordynatorów Transplantacyjnych

Wersja z dnia: 19.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano informację o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 12.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 06.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano informację z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 04.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano pytania i odpowiedź z dn. 6.10.2017

Wersja z dnia: 03.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono sprostowanie do SIWZ wraz ze zaktualizowanym projektem umowy