bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Konkurs ofert - „Leczenie - program odczulania potencjalnych biorców nerek”

Wersja z dnia: 16.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu

Wersja z dnia: 16.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia o wynikach konkursu ofert do aktualności.

Wersja z dnia: 16.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: \"Leczenie - program odczulania potencjalnych biorców nerek\" - Ogłoszenie - lista podmiotów, których oferty wpłynęły w ramach postępowania

Wersja z dnia: 16.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej