bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie do 30 czerwca 2018 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych.

Wersja z dnia: 30.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie do 30 czerwca 2018 w zakresie "Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych"

Wersja z dnia: 30.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprostowanie i prawidłowe pliki załączników, zgodne ze sprostowaniem