bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”

17.10.2022

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”
link

Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania KRE ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami EDDT

10.08.2022

Postępowanie o sygn. 3/POL/2022 - Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania KRE ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami EDDT prowadzone jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e94b7090-6c66-47fe-85c4-9bb2d17e4ae8

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT „Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek”

27.07.2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT „Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek”

link

23.08.2022: dodano Ogłoszenie o złożonych ofertach w postępowaniu konkursowym, „Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek”

23.08.2022: dodano Informację o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej

31.08.2022: dodano ogłoszenie - lista złożonych ofert w konkursie i spełniających wymagania i ogłoszenie o wynikach konkursu

07.09.2022: Ogłoszenie o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.1, XIII)

08.07.2022

8.07.2022: Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.1, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT
Konkursy


29.07.2022 r.: dodano informację o rozstrzygnięciu konkursu

ANULOWANY: Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

06.07.2022

6.07.2022: Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT
08.07.2022: KONKURS ANULOWANY

Usługa szkoleniowa dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w 2022 roku

28.06.2022

Postępowanie pn.:
Usługa szkoleniowa dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w 2022 roku, o sygn. 2/POL/2022
prowadzone jest na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/10353d9b-d2be-4534-abbb-9a8afadfaf75
Zapraszamy do składania ofert.

06.06.22 r.: Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w 2022 r. w województwie pomorskim w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.

06.06.2022

Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie (al. Jerozolimskie 87) na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2022 r. w województwie pomorskim w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.

link


23.06.2022: Dodano informację o rozstrzygnięciu konkursu

Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2022 r.

22.04.2022

Postępowanie pn. Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2022 r.,  o sygn. 1/POL/2022 prowadzone jest na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f79ebed-addf-434c-b6bc-aebbcdd60a75

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region III.1, III.2, IV, VII, IX, X, XII.1, XII.2, XIII)

08.04.2022

link


24.05.2022: Zamieszczono informację o zakończeniu postępowania konkursowego na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora PoltransplantuOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 15.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 33 489