bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

2/POL/2020: Przygotowanie i zapewnienie zaplecza technicznego na realizację oraz obsługę specjalistycznych szkoleń webinarium on-line dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony nr 2/POL/2020
Przedmiot postępowania:
Przygotowanie i zapewnienie zaplecza technicznego na realizację
oraz obsługę specjalistycznych szkoleń webinarium on-line dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
6. załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług
7. załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa
8. załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO – KOORDYNACYJNE
DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 06.10.2020 r. do godz. 10:00


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:

06.10.2020 r. o godz. 10.30

w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO – KOORDYNACYJNE
DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VIOgłoszenia:

  1. Informacja z otwarcia ofert (08.10.2020 13:50)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.10.2020 18:49)
  3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.10.2020 14:44)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 28.09.2020 18:47
Publikacja ostatniej zmiany: 28.09.2020 18:47
Dokument oglądany razy: 1522
Podlega Ustawie