bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

1/POL/2020 (USŁUGA SPOŁECZNA): Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2020 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 1/POL/2020
USŁUGA SPOŁECZNA
Przedmiot postępowania: Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2020 r.


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. Załącznik nr 1 – oferta cenowa
3. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 3 – oświadczenie własne Wykonawcy
5. Załącznik nr 4 – informacja - grupa kapitałowa
6. Załącznik nr 5 - projekt umowy.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 12.08.2020 r. do godz. 12:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
12.08.2020 r. do godz. 12:30
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VIOgłoszenia:

  1. Informacja z otwarcia ofert (17.08.2020 15:47)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.08.2020 18:27)
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia (28.09.2020 11:23)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 03.08.2020 13:36
Publikacja ostatniej zmiany: 07.09.2020 13:16
Dokument oglądany razy: 1684
Podlega Ustawie