bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

8/POL/2019 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwerów komputerowych wraz z zasilaniem awaryjnym, dostawą i montażem

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 8/POL/2019
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwerów komputerowych wraz z zasilaniem awaryjnym, dostawą i montażem
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie (grupa kapitałowa)
6. załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO – KOORDYNACYJNE
DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 25.11.2019 r. do godz. 10:00


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
25.11.2019 r. o godz. 10.30

w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO – KOORDYNACYJNE
DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI
Ogłoszenia:

  1. 7. Informacja z otwarcia ofert (26.11.2019 12:00)
  2. 8. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.12.2019 15:32)
  3. 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (27.12.2019 14:26)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 15.11.2019 17:39
Publikacja ostatniej zmiany: 15.11.2019 17:39
Dokument oglądany razy: 1828
Podlega Ustawie