bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

6/POL/2019 Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych dwudniowej konferencji koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych w 2019 roku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 6/POL/2019
Przedmiot postępowania:
Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych dwudniowej konferencji koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych w 2019 roku
USŁUGA SPOŁECZNA


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy
8. załącznik nr 7 - projekt umowy - RODO


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 13.09.2019 r. do godz. 10.00
do dnia 16.09.2019 r. do godz. 10.00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu:

13.09.2019 r. o godz. 10.30
16.09.2019 r. o godz. 10.30
w
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNYM DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI


Ogłoszenia:

  1. 9. informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (09.09.2019 11:14)
  2. 10. Odpowiedź na pytanie nr 1 do treści ogłoszenia o zamówieniu. (13.09.2019 11:43)
  3. 11. Informacja z otwarcia ofert. (17.09.2019 10:13)
  4. 12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (26.09.2019 15:45)
  5. 13. Informacja o udzieleniu zamówienia (21.10.2019 10:18)
Opublikował: Marcin Macher
Publikacja dnia: 05.09.2019 16:45
Publikacja ostatniej zmiany: 09.09.2019 11:21
Dokument oglądany razy: 1953
Podlega Ustawie