bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

7/POL/2019 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2019 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Postępowanie nr 7/POL/2019
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2019 r.
USŁUGA SPOŁECZNA1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa (Pakiet nr 1)
3. załącznik nr 1 - oferta cenowa (Pakiet nr 2)
4. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 1)
5. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 2)
6. załącznik nr 3 - oświadczenie własne Wykonawcy
7. załącznik nr 4 - informacja - grupa kapitałowa
8. załącznik nr 5 - wykaz usług
9. załącznik nr 6 - projekt umowy


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 23.09.2019 r. do godz. 10:00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
23.09.2019 r. o godz. 10:30
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI

Ogłoszenia:

  1. 10. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (25.09.2019 14:54)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 06.09.2019 10:00
Publikacja ostatniej zmiany: 06.09.2019 10:00
Dokument oglądany razy: 1678
Podlega Ustawie