bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

5/POL/2019 Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych dwudniowej konferencji koordynatorów transplantacyjnych w 2019 roku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 5/POL/2019
Przedmiot postępowania: Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych dwudniowej konferencji koordynatorów transplantacyjnych w 2019 roku
w terminie 21.11. - 22.11.2019 w Poznaniu

USŁUGA SPOŁECZNA


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa - Poznań
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy
8. załącznik nr 7 - projekt umowy - RODO


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 11.09.2019 r. do godz. 10.00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
11.09.2019 r. o godz. 10.30
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI


Ogłoszenia:

  1. 9. Informacja z otwarcia ofert (13.09.2019 11:48)
  2. 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (17.09.2019 11:26)
  3. 11. Informacja o udzieleniu zamówienia (21.10.2019 10:17)
Opublikował: Marcin Macher
Publikacja dnia: 03.09.2019 14:43
Publikacja ostatniej zmiany: 03.09.2019 14:43
Dokument oglądany razy: 1759
Podlega Ustawie