bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

3/POL/2019 Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych czterech dwudniowych konferencji koordynatorów transplantacyjnych w 2019 roku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 3/POL/2019
Przedmiot postępowania:
Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych czterech dwudniowych konferencji koordynatorów transplantacyjnych w 2019 roku

USŁUGA SPOŁECZNA

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa - Olsztyn
3. załącznik nr 1 - oferta cenowa - Warszawa
4. załącznik nr 1 - oferta cenowa - Poznań
5. załącznik nr 1 - oferta cenowa - Kraków
6. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
7. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
8. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
9. załącznik nr 5 - wykaz usług
10. załącznik nr 6 - projekt umowy
11. załącznik nr 7 - projekt umowy - RODO


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 29.07.2019 r. do godz. 10.00


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
29.07.2019 r. o godz. 10.30
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI

Ogłoszenia:

  1. 12. Odpowiedzi na pytania nr 1, nr 2 i nr 3 do treści ogłoszenia o zamówieniu. (19.07.2019 18:24)
  2. 13. Odpowiedź na pytanie nr 4 do treści ogłoszenia o zamówieniu. (24.07.2019 21:30)
  3. 14. Odpowiedź na pytanie nr 5 do treści ogłoszenia o zamówieniu. (25.07.2019 15:33)
  4. 15. Informacja z otwarcia ofert (01.08.2019 20:29)
  5. 16. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Pakiet nr 1 i 2) (13.08.2019 08:05)
  6. 17. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 3 (20.08.2019 12:56)
  7. 18. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Pakiet nr 4) (28.08.2019 16:15)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 15.07.2019 11:19
Publikacja ostatniej zmiany: 15.07.2019 11:19
Dokument oglądany razy: 5647
Podlega Ustawie