bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

2/POL/2019 organizacja i przeprowadzenie 20 (dwudziestu) tematycznych szkoleń szpitalnych pn. Podstawy Dawstwa Narządów w oparciu o formułę European Training Program on Organ Donation (ETPOD) w 2019 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

POSTĘPOWANIE nr 2/POL/2019

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
organizacja i przeprowadzenie 20 (dwudziestu) tematycznych szkoleń szpitalnych pn. Podstawy Dawstwa Narządów w oparciu o formułę European Training Program on Organ Donation (ETPOD) w 2019 r.


USŁUGA SPOŁECZNA1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Załącznik nr 1 – oferta cenowa
3. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 3 – lista szpitali
5. Załącznik nr 4 – program szkolenia
6. Załącznik nr 5 – formularz rejestracyjny
7. Załącznik nr 6 – identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów
8. Załącznik nr 7 – rozpoznanie śmierci mózgu
9. Załącznik nr 8 – opieka nad zmarłym dawcą narządów
10. Załącznik nr 9 – autoryzacja pobrania – rozmowa z rodziną
11. Załącznik nr 9A – autoryzacja pobrania – rozmowa z rodzicami dziecka
12. Załącznik nr 10 – organizacja pobierania i przeszczepiania narządów
13. Załącznik nr 11 – partnerstwo dla transplantacji
14. Załącznik nr 12A – lista uczestników danej lokalizacji
15. Załącznik nr 12B – zbiorcza lista uczestników
16. Załącznik nr 13 – ETPOD ankieta
17. Załącznik nr 14 – oświadczenie własne Wykonawcy
18. Załącznik nr 15 – informacja - grupa kapitałowa
19. Załącznik nr 16 – wykaz usług
20. Załącznik nr 17 - projekt umowy


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW
TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87, 02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 18.06.2019 r. do godz. 12.00


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
18.06.2019 r. o godz. 12.30
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87, 02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VIOgłoszenia:

  1. 21. informacja z otwarcia ofert (24.06.2019 11:04)
  2. 22. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.06.2019 17:33)
  3. 23. Informacja o udzieleniu zamówienia (30.07.2019 15:52)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 10.06.2019 18:14
Publikacja ostatniej zmiany: 10.06.2019 18:14
Dokument oglądany razy: 1723
Podlega Ustawie