bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

1/POL/2019 Zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na jednodniowe II Szkolenie koordynatorów żywego dawstwa nerek połączone ze spotkaniem kierowników klinik i koordynatorów ośrodków przeszczepiających nerki.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

USŁUGI SPOŁECZNE
Przedmiot zamówienia:
Zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na II Szkolenie koordynatorów żywego dawstwa nerek (szkolenie osób, których czynności wpływają na ilość przeszczepów nerek od osób żywych i jakość narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców) połączone ze spotkaniem kierowników klinik i koordynatorów ośrodków przeszczepiających nerki.
Termin: 17-18.06.2019 r.1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy
8. załącznik nr 7 - projekt umowy RODO


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 20.05.2019 r. do godz. 10.00


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:

20.05.2019 r. o godz. 10.30
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI
Ogłoszenia:

  1. 9. Odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 2 do treści ogłoszenia o zamówieniu. (16.05.2019 17:37)
  2. 10. Informacja z otwarcia ofert (21.05.2019 15:43)
  3. 11. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.05.2019 09:07)
  4. 12. Informacja o udzieleniu zamówienia (24.06.2019 11:07)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 13.05.2019 14:32
Publikacja ostatniej zmiany: 13.05.2019 17:16
Dokument oglądany razy: 1931
Podlega Ustawie