bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

7/POL/2018: zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową „XXXIII Konfere

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 7/POL/2018
zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową „XXXIII Konferencję Koordynatorów Transplantacyjnych”
USŁUGA SPOŁECZNA1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy
8. załącznik nr 7 - projekt umowy (RODO)

9. informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
10. zaktualizowany załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 22.10.2018 r. do godz. 12:00


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
22.10.2018 r. do godz. 12:30

CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI


Ogłoszenia:

  1. Informacja o zmianie liczby uczestników szkolenia (17.10.2018 14:15)
  2. Informacja z otwarcia ofert (23.10.2018 10:35)
  3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.10.2018 17:52)
  4. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (25.10.2018 11:08)
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.10.2018 15:27)
  6. Informacja o udzieleniu zamówienia (21.11.2018 09:30)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 12.10.2018 15:47
Publikacja ostatniej zmiany: 17.10.2018 14:13
Dokument oglądany razy: 2141
Podlega Ustawie