bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

6/POL/2018: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia wraz z zapewnieniem usług hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową II Konferencję szkoleniową koordynatorów pobierania i przeszczepiania kom

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 6/POL/2018


PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia wraz z zapewnieniem usług hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową II Konferencję szkoleniową koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych

USŁUGA SPOŁECZNA
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - informacja - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW
TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 12.09.2018 r. do godz. 10:00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
12.09.2018 r. do godz. 10:30
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI
"POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI


Ogłoszenia:

  1. Informacja z otwarcia ofert (13.09.2018 16:15)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.09.2018 17:38)
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia (17.10.2018 17:45)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 03.09.2018 17:59
Publikacja ostatniej zmiany: 03.09.2018 17:59
Dokument oglądany razy: 1812
Podlega Ustawie