bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

2/POL/2018: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek,Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2018 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Postępowanie nr 2/POL/2018

Przedmiot postępowania:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek,Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2018 r.

USŁUGA SPOŁECZNA1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy
8. załącznik nr 7 - lista uczestników


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW
TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 21.08.2018 r. do godz. 10:00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
21.08.2018 r. do godz. 10:30
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI
"POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI


22.08.2018 r.:

9. informacja z otwarcia ofert


23.08.2018 r.

10. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


29.08.2018 r.

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 02.08.2018 18:19
Publikacja ostatniej zmiany: 29.08.2018 18:44
Dokument oglądany razy: 1585
Podlega Ustawie