bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

5/POL/2018: organizacja i przeprowadzenie 20 (dwudziestu) tematycznych szkoleń szpitalnych pn. Podstawy Dawstwa Narządów w oparciu o formułę European Training Program on Organ Donation (ETPOD) w 2018 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

POSTĘPOWANIE nr 5/POL/2018

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
organizacja i przeprowadzenie 20 (dwudziestu) tematycznych szkoleń szpitalnych pn. Podstawy Dawstwa Narządów w oparciu o formułę European Training Program on Organ Donation (ETPOD) w 2018 r.


USŁUGA SPOŁECZNA


1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Załącznik nr 1 – oferta cenowa
3. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 3 – lista szpitali
5. Załącznik nr 4 – program szkolenia
6. Załącznik nr 5 – formularz rejestracyjny
7. Załącznik nr 6 – identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów
8. Załącznik nr 7 – rozpoznanie śmierci mózgu
9. Załącznik nr 8 – opieka nad zmarłym dawcą narządów
10. Załącznik nr 9 – autoryzacja pobrania – rozmowa z rodziną
11. Załącznik nr 9A – autoryzacja pobrania – rozmowa z rodzicami dziecka
12. Załącznik nr 10 – organizacja pobierania i przeszczepiania narządów
13. Załącznik nr 11 – partnerstwo dla transplantacji
14. Załącznik nr 12 – zbiorcza lista uczestników
15. Załącznik nr 13 – ETPOD ankieta
16. Załącznik nr 14 – oświadczenie własne Wykonawcy
17. Załącznik nr 15 – informacja - grupa kapitałowa
18. Załącznik nr 16 – wykaz usług
19. Załącznik nr 17 - projekt umowy


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW
TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87, 02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 07.09.2018 r. do godz. 12.00


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
07.09.2018 r. o godz. 12.30
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI
"POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87, 02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI

Ogłoszenia:

  1. Informacja z otwarcia ofert (07.09.2018 16:57)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.09.2018 14:28)
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia (03.10.2018 10:54)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 29.08.2018 18:42
Publikacja ostatniej zmiany: 29.08.2018 18:42
Dokument oglądany razy: 1709
Podlega Ustawie