bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

4/POL/2018: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2018 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE POSTĘPOWANIE nr 4/POL/2018:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2018 r.


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa Pakiet 1
3. załącznik nr 1 - oferta cenowa Pakiet 2
4. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1
5. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia Pakiet 2
6. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
7. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
8. załącznik nr 5 - wykaz usług
9. załącznik nr 6 - projekt umowy
10. załącznik nr 7 - lista uczestników


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW
TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sekretariat, piętro VI
do dnia 07.09.2018 r. do godz. 10:00


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT


Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
07.09.2018 r. do godz. 10:30

CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI
"POLTRANSPLANT"
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa
Sala konferencyjna, piętro VI

Ogłoszenia:

  1. Informacja z otwarcia ofert (07.09.2018 16:54)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Pakiet 1) i unieważnieniu Postępowania (Pakiet 2). (19.09.2018 17:45)
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia (03.10.2018 10:52)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 29.08.2018 13:03
Publikacja ostatniej zmiany: 29.08.2018 13:03
Dokument oglądany razy: 1801
Podlega Ustawie