bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

POSTĘPOWANIE nr 1/POL/2018 wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zapewnieniu usług hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedno) dwudniowe Szkolenie Koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerki od żywego dawcy

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

POSTĘPOWANIE nr 1/POL/2018


PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zapewnieniu usług
hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych
na 1 (jedno) dwudniowe Szkolenie Koordynatorów
pobierania i przeszczepiania nerki od żywego dawcy


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy

8. informacja z otwarcia ofert

9. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. informacja o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

11. Informacja o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia:

  1. Informacja z otwarcia ofert (23.04.2018 14:49)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.04.2018 13:51)
  3. informacja o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert (27.04.2018 13:52)
  4. Informacja o udzieleniu zamówienia (29.05.2018 13:26)
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 12.04.2018 18:35
Publikacja ostatniej zmiany: 29.05.2018 13:24
Dokument oglądany razy: 2108
Podlega Ustawie