bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

4/POL/2017 - Utworzenie zespołów konsultacyjnych z koordynatorami pobierania nerek od żywych dawców

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 4/POL/2017


Przedmiot postępowania:
wykonanie zadania pt.: „Utworzenie zespołów konsultacyjnych z koordynatorami pobierania nerek od żywych dawców (programu budowania stanowiska koordynatora zajmującego się organizacyjną stroną pobrań i przeszczepień nerek od żywych dawców w celu zapewnienia większej liczby przeszczepień)”realizowanego w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


PRZETARG NIEOGRANICZONY


1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 – oferta cenowa
4. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
5. Załącznik nr 3 – oświadczenie własne Wykonawcy
6. Załącznik nr 4 – informacja - grupa kapitałowa
7. Załącznik nr 5 – wykaz usług
8. Załącznik nr 6 - projekt umowy

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Informacja z otwarcia ofert - skorygowana

11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 10.10.2017 16:30
Publikacja ostatniej zmiany: 22.11.2017 17:13
Dokument oglądany razy: 2597
Podlega Ustawie