bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

3/POL/2017 - Organizacja i przeprowadzenie 10 (dziesięciu) tematycznych szkoleń szpitalnych pn. Podstawy Dawstwa Narządów w oparciu o formułę European Training Program on Organ Donation (ETPOD) w 2017 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 3/POL/2017


Przedmiot postępowania: Organizacja i przeprowadzenie 10 (dziesięciu) tematycznych szkoleń szpitalnych pn. Podstawy Dawstwa Narządów w oparciu o formułę European Training Program on Organ Donation (ETPOD) w 2017 r.
USŁUGA SPOŁECZNA

1. Ogłoszenie o zamówieniu;
2. SIWZ;
3. Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
4. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia;
5. Załącznik nr 3 – lista szpitali;
6. Załącznik nr 4 – program szkolenia;
7. Załącznik nr 5 – formularz rejestracyjny;
8. Załącznik nr 6 – identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów;
9. Załącznik nr 7 – rozpoznanie śmierci mózgu;
10. Załącznik nr 8 – opieka nad zmarłym dawcą narządów;
11. Załącznik nr 9 – autoryzacja pobrania – rozmowa z rodziną;
12. Załącznik nr 9A – autoryzacja pobrania – rozmowa z rodzicami dziecka;
13. Załącznik nr 10 – organizacja pobierania i przeszczepiania narządów;
14. Załącznik nr 11 – partnerstwo dla transplantacji;
15. Załącznik nr 12 – zbiorcza lista uczestników;
16. Załącznik nr 13 – ETPOD ankieta;
17. Załącznik nr 14 – oświadczenie własne Wykonawcy;
18. Załącznik nr 15 – informacja - grupa kapitałowa;
19. Załącznik nr 16 – wykaz usług;
20. Załącznik nr 17 - projekt umowy.

21. Informacja z otwarcia ofert

22. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23. Informacja o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 05.10.2017 16:24
Publikacja ostatniej zmiany: 22.11.2017 14:42
Dokument oglądany razy: 2164
Podlega Ustawie