bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

2/POL/2017 - wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń wraz z zapewnieniem usług hotelowo -konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową Konferencję Szkoleniową Koordynatorów

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 2/POL/2017
Przedmiot postępowania: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń wraz z zapewnieniem usług hotelowo -konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową Konferencję Szkoleniową Koordynatorów
USŁUGA SPOŁECZNA

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie własne Wykonawcy
6. załącznik nr 4 do SIWZ - informacja - grupa kapitałowa
7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
8. załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.

9. Informacja z otwarcia ofert

10. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Informacja o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 04.10.2017 16:08
Publikacja ostatniej zmiany: 22.11.2017 14:16
Dokument oglądany razy: 2039
Podlega Ustawie