bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

1/POL/2017 - zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową XXXII Konferencję Koordynatorów Transplantacyjnych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie nr 1/POL/2017
Przedmiot postępowania: zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową XXXII Konferencję Koordynatorów Transplantacyjnych
USŁUGA SPOŁECZNA

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie własne Wykonawcy
6. załącznik nr 4 do SIWZ - informacja - grupa kapitałowa
7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
8. załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.

9. Sprostowanie SIWZ

10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Zaktualizowany projekt umowy

11. Pytania i odpowiedzi z dn. 6.10.2017 r.

12. informacja z otwarcia ofert

13. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14. Informacja o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 03.10.2017 16:46
Publikacja ostatniej zmiany: 22.11.2017 14:14
Dokument oglądany razy: 2567
Podlega Ustawie