bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

5/POL/2017 - Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów w 2017 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Postępowanie nr 5/POL/2017
Przedmiot postępowania:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2017 r.
USŁUGA SPOŁECZNA

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 – oferta cenowa
4. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
5. Załącznik nr 3 – oświadczenie własne Wykonawcy
6. Załącznik nr 4 – informacja - grupa kapitałowa
7. Załącznik nr 5 – wykaz usług
8. Załącznik nr 6 - projekt umowy
9. Załącznik nr 7 – zbiorcza lista uczestników szkoleń

10. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 12.10.2017 20:17
Publikacja ostatniej zmiany: 23.10.2017 10:18
Dokument oglądany razy: 1881
Podlega Ustawie