bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: drobne techniczne zmiany

Inspektor Ochrony Danych - RODO

Komunikat


W związku ze zmianami w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych, informujemy, że Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” z siedzibą Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa jest Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w zakresie określonym ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000).

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@poltransplant.pl lub korespondencyjnie: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.


KOMUNIKAT NR 1/2019


W związku z art. 34 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że na podstawie wniosku z dnia 07.02.2019 roku o udostępnienie informacji publicznej wniesionego przez osobę fizyczną żądającą informacji na temat końcowych rozliczeń merytorycznych i finansowych Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w okresie 1 stycznia – 30 września 2018 roku nieumyślnie przekazano osobie nieuprawnionej częściowe dane osobowe pacjentów będących biorcami szpiku, zawierające imię i nazwisko. Mimo, że w przekazanych kopiach dokumentów znalazły się imiona i nazwiska biorców szpiku brak jest dodatkowych danych pozwalających na pośrednie lub bezpośrednie zidentyfikowanie wskazanych osób bez użycia niewspółmiernie wysokich sił i środków. Incydent ten nie narusza podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych (RODO).
W związku z powyższym informuję, że zostały ponownie sprawdzone i zmodyfikowane procedury mające na celu prawidłową ochronę przetwarzania danych osobowych.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 2 900