bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO NA ZAKUP LASEROWEGO URZĄDZENIA DO POWIELANIAOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 11.09.2018
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 28.08.2018
Dokument oglądany razy: 4 037