bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

BIP Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant


Witamy na stronie BIP CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"

Biuletyn Informacji Publicznej Poltransplantu powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

W serwisie znajdą Państwo wszystkie informacje wymienione w Ustawie, obligatoryjne dla instytucji wykonujących zadania publiczne.
W celu uzyskania informacji udostępnionych w Biuletynie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87
SEKRETARIAT
TEL. (+48) 22 622 58 06, FAX (+48) 22 622 32 43
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl ; sekretariat@poltransplant.pl


Bieżące informacje można znaleźć w Aktualnościach

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”

17.10.2022

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”
link

Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania KRE ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami EDDT

10.08.2022

Postępowanie o sygn. 3/POL/2022 - Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania KRE ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami EDDT prowadzone jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e94b7090-6c66-47fe-85c4-9bb2d17e4ae8

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT „Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek”

27.07.2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT „Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek”

link

23.08.2022: dodano Ogłoszenie o złożonych ofertach w postępowaniu konkursowym, „Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek”

23.08.2022: dodano Informację o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej

31.08.2022: dodano ogłoszenie - lista złożonych ofert w konkursie i spełniających wymagania i ogłoszenie o wynikach konkursu

07.09.2022: Ogłoszenie o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.1, XIII)

08.07.2022

8.07.2022: Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.1, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT
Konkursy


29.07.2022 r.: dodano informację o rozstrzygnięciu konkursuOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 29.08.2018
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 375 817