bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zamieszczenie komunikatu nr 1/2019

Inspektor Ochrony Danych - RODO

Komunikat


W związku ze zmianami w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych, informujemy, że Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” z siedzibą Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa jest Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w zakresie określonym ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000).

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@poltransplant.pl lub korespondencyjnie: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 25.05.2018
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 2 042