bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na żółtym tle.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski na żółtym tle).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a aktualnie wybrana kategoria przyjmuje kolor szary

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu podłączona jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a kursor przybiera postać dłoni.
Po "kliknięciu" na wybranym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej .

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.
Wspomniane funkcje ("ZAPISZ", "DRUKUJ", "ZAMKNIJ") zawsze znajdują się w menu przeglądarki internetowej.

Dokumenty specyficzne takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader .
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

- Przycisk "Strona główna" umożliwia przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,
- Zakładka Redakcja BIP pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP,
- Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Szukaj umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku. Po przejściu na zakładkę "zaawansowane" mamy możliwość dokładniejszego sprecyzowania wyszukiwania w serwisie BIP.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 15.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 8 355