bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

BIP Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant


Witamy na stronie BIP CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"

Biuletyn Informacji Publicznej Poltransplantu powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

W serwisie znajdą Państwo wszystkie informacje wymienione w Ustawie, obligatoryjne dla instytucji wykonujących zadania publiczne.
W celu uzyskania informacji udostępnionych w Biuletynie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87
SEKRETARIAT
TEL. (+48) 22 622 58 06, FAX (+48) 22 622 32 43
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl ; sekretariat@poltransplant.pl


Bieżące informacje można znaleźć w Aktualnościach

Aktualności

Kompleksowa usługa ekspercka dotycząca szpitalnego systemu jakości dawstwa dla COK ds. Transplantacji Poltransplant

19.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi:

Kompleksowa usługa ekspercka dotycząca szpitalnego systemu jakości dawstwa dla COK ds. Transplantacji Poltransplant


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-593508ba-7022-11ed-abdb-a69c1593877c
Termin składania: 3 stycznia 2023, godz 10:00
Termin otwarcia: 3 stycznia 2023, godz 11:00

Ogłoszenie o konkursie: na realizację świadczeń zdrowotnych w 2023 roku w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych

06.12.2022

link

7.12.2022 r.: Umieszczono sprostowanie i wyjaśnienie do ogłoszenia o konkursie wraz z zaproszeniem do składania ofert oraz poprawione: 2. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w 2023 roku w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych i 3. Formularz oferty.

20.12.2022: Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej i zmianie terminu otwarcia ofert.

10.01.2023: Informacja o złożonych ofertach i zmianie terminu rozstrzygnięcia.

20.01.2023: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2023 roku w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”

17.10.2022

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”
link

Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania KRE ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami EDDT

10.08.2022

Postępowanie o sygn. 3/POL/2022 - Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania KRE ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami EDDT prowadzone jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e94b7090-6c66-47fe-85c4-9bb2d17e4ae8

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT „Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek”

27.07.2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT „Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek”

link

23.08.2022: dodano Ogłoszenie o złożonych ofertach w postępowaniu konkursowym, „Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek”

23.08.2022: dodano Informację o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej

31.08.2022: dodano ogłoszenie - lista złożonych ofert w konkursie i spełniających wymagania i ogłoszenie o wynikach konkursu

07.09.2022: Ogłoszenie o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursuOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 29.08.2018
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 397 714