bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: 7/POL/2019 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2019 r.

Ta wiadomość nie była zmieniana