bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rozstrzygnięcie konkursu ofert NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2017 r.w zakresie POSZUKIWANIA I DOBRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU.

02.01.2017

Zawiadamiam, że komisja konkursowa w składzie:
- Jolanta Żalikowska-Hołoweńko - Przewodnicząca Komisji
- dr hab. med. Jarosław Czerwiński
- prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk
- prof.dr hab. med. Maciej Siedlar
- dr Małgorzata Dudkiewicz

rekomendowała Dyrektorowi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” zawarcie umów z niżej wymienionymi podmiotami na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w „Wymaganiach dotyczących ofert i szczegółowymi warunkami konkursu” procedury oraz odpowiednio środki finansowe rozdzielono następująco:

lp. Wykonawca Liczba procedur Kwota w PLN
1 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych we Wrocławiu 64 1.280.000,00
2 Fundacja na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi w Warszawie 7 140.000,00
3 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 103 2.060.000,00
4 Medigen Sp. z o.o. w Warszawie 158 3.160.000,00
5 S.P. Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie 16 320.000,00
6 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 37 740.000,00
7 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 6 120.000,00
8 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 9 180.000,00
Razem 400 8.000.000,00

Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy biorący udział w postępowaniu mogą wnieść do Dyrektora Centrum „Poltransplant” odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

dr hab. med. Artur Kamiński

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant"

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 02.01.2017

Dokument oglądany razy: 607
« inne aktualności