bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe: Druk Biuletynu Informacyjnego Poltransplantu 2018

01. ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO NA DRUK BIULETYNU INFORMACYJNEGO CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DS. TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
02. ZAŁACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: FORMULARZ CENOWY, OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
03. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
04. UMOWA NA PRZYGOTOWANIE I DRUK BIULETYNU INFORMACYJNEGO CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DS. TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
05. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY: Szczegółowe wymagania do przedmiotu umowy
06. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY: Protokół zdawczo-odbiorczyOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 28.05.2018
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 28.05.2018
Dokument oglądany razy: 2 073