bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2018 r. dla Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów w zakresie badania HLA i PRA.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2018 r. dla Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów w zakresie badania HLA i PRA.

Przedmiotem konkursu jest:

  1. badanie antygenów układu HLA (I i II klasa metodami genetycznymi) pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł.
  2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów za maksymalną cenę jednostkową 70,00 zł.

1. Ogłoszenie o konkursie
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
3. Załącznik Nr 1 do oferty: Dane świadczeniodawcy
4. Załącznik Nr 2 do oferty: Oferta rzeczowo–finansowa
5. ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2018 dla Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów w zakresie badanie antygenów układu HLA i oznaczanie PRA pacjentów.
6. Wzór Umowy na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów.
7. Wykaz stacji stacji dializ, ośrodków kwalifikujących/przeszczepiających narządy,które obejmuje swoją działalnością Zleceniobiorca, Wykaz wykonanych badań w okresie, Plan merytoryczno-finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe, Zestawienie wykonania świadczeń według stanu na dzień 31 października


8. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert

9. Odwołanie od decyzji o rozstrzygnięciu konkursu złożone przez Medigen Sp. z o.o.

10. Decyzja 2/2018 z dn. 15.03.2018 r. dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w sprawie odwołania Medigen Sp. z o.o. dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 05.02.2018
Dokument oglądany razy: 1500