bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie do 30 czerwca 2018 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie
do 30 czerwca 2018 r. w zakresie:
Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych.

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Szczegółowe wymagania (Wymagania poprawione 31.01.2018, Sprostowanie poniżej)
3. Wzór umowy
4. Załącznik 1a do umowy, "Zasady poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych w okresie do 30 czerwca 2018 r." (załącznik poprawiony 31.01.2018 r., Sprostowanie poniżej)
5. Załącznik 1b do umowy, "Zalecany Algorytm Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych w okresie do 30 czerwca 2018 r."
6. Załącznik 2 do umowy, "WNIOSEK O FINANSOWANIE REALIZACJI POSZUKIWANIA I DOBORU HAPLOIDENTYCZNEGO DAWCY KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH"
7. Załącznik 3 do umowy, "Zlecenie realizacji poszukiwania i doboru haploidentycznego dawcy komórek krwiotwórczych"
8. Załącznik 6 do umowy, "OŚWIADCZENIE O WYNIKU DOBORU DAWCY HAPLOIDENTYCZNEGO"
9. Załączniki 4 (Plan merytoryczno-finansowy), 5 (Rozliczenie merytoryczno-finansowe), 7 (Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe), 8 (Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ) do umowy


Warszawa 2018.01.31

Sprostowanie


Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 30 stycznia br. o konkursie na „Poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych”
Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant informuje, że w związku z pomyłką pisarską w załącznikach do ogłoszenia:
2. Szczegółowe wymagania
4. Załącznik 1a do umowy, "Zasady poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych w okresie do 30 czerwca 2018 r."
dotyczącą maksymalnej kwoty dofinansowania procedury poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych informuje, że prawidłowa maksymalna kwota to 8’000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
W dniu dzisiejszym na stronie i tablicy ogłoszeń zostały opublikowane poprawione załączniki.
W pozostałym zakresie, treść ogłoszenia i załączników pozostają bez zmian.


dr hab. med. Artur Kamiński
Dyrektor Poltransplantu


10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie do 30 czerwca 2018 w zakresie "Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych"

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 30.01.2018
Dokument oglądany razy: 1917