bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs ofert na wybór na lata 2017-2020 podwykonawcy lub podwykonawców w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji :Poltransplant

Warszawa, dn. 4.10. 2017 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1-4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2017-2020 podwykonawcy lub podwykonawców programu wieloletniego realizowanego na zasadach przewidzianych dla programów polityki zdrowotnej pn.: program wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.

Termin składania ofert - 20 października 2017 r.

1. Ogłoszenie (treść pełna)
2. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie ofertowe
3. Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie
5. Załącznik nr 4 - Oferta realizacji zadania

6. Informacja o terminie pierwszego posiedzenia komisji konkursowej

7. Lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepienia w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego

8. Ogłoszenie o wyborze na lata 2017-2020 realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego

9. Informacja o zmianie przyznanych środków na wykonanie zadania.

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 04.10.2017
Dokument oglądany razy: 1445