bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Konkursy 2008 r. (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 17.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uzupełnienie
 • Konkursy 2008 r. (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie kolejnych elementów
 • Konkursy 2008 r. (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie kolejnych elementów
 • Organizacja Poltransplantu (z dnia: 15.02.2014, zmiana z dnia 17.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Adjustacja
 • Konkursy 2009 r. (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie kolejnych informacji
 • Konkursy 2009 r. (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Kolejne informacje
 • Organizacja Poltransplantu (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 17.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawienie literówek
 • Statut (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 03.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno–Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
 • Konkursy 2010 r. (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 19.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie informacji
 • Prawo (z dnia: 15.02.2014, zmiana z dnia 15.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Organizacja Poltransplantu (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 13.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Konkursy 2011 r. (z dnia: 19.02.2014, zmiana z dnia 19.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uzupełnienie
 • Organizacja Poltransplantu (z dnia: 13.12.2016, zmiana z dnia 09.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Statut (z dnia: 03.01.2017, zmiana z dnia 20.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Organizacja Poltransplantu (z dnia: 09.08.2017, zmiana z dnia 03.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Regulamin Organizacyjny (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 20.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Prawo (z dnia: 15.02.2014, zmiana z dnia 21.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
 • Prawo (z dnia: 21.05.2014, zmiana z dnia 04.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja stanu prawnego
 • Prawo (z dnia: 04.02.2015, zmiana z dnia 07.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Prawo (z dnia: 07.01.2016, zmiana z dnia 03.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja aktów prawnych
 • Prawo (z dnia: 03.02.2017, zmiana z dnia 06.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja aktów prawnych
 • Prawo (z dnia: 06.02.2017, zmiana z dnia 09.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Prawo (z dnia: 09.06.2017, zmiana z dnia 15.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Prawo (z dnia: 15.03.2018, zmiana z dnia 02.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Ogłoszenia (z dnia: 15.05.2018, zmiana z dnia 22.04.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano wskazówkę


Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 15.05.2018
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 20 153