bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Konkursy 2011 r. (z dnia: 19.02.2014, zmiana z dnia 19.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uzupełnienie
 • Archiwum konkursów ofert 2006-2013 (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 20.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana tytułu strony
 • Konkursy (z dnia: 15.02.2014, zmiana z dnia 04.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana układu tekstu
 • Prawo (z dnia: 15.02.2014, zmiana z dnia 21.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
 • Strona główna (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 22.12.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2015 r. w zakresie DOBORU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU
 • Prawo (z dnia: 21.05.2014, zmiana z dnia 04.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja stanu prawnego
 • Strona główna (z dnia: 22.12.2014, zmiana z dnia 04.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunięcie informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Dodanie skrótu do Aktualności
 • Rozliczenia merytoryczno-finansowe (z dnia: 11.03.2015, zmiana z dnia 11.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja, uzupełnienie
 • Rozliczenia merytoryczno-finansowe (z dnia: 11.03.2015, zmiana z dnia 11.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Rozliczenia merytoryczno-finansowe (z dnia: 11.03.2015, zmiana z dnia 11.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  drobne poprawki
 • Rozliczenia merytoryczno-finansowe (z dnia: 11.03.2015, zmiana z dnia 29.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano rozliczenia z roku 2012
 • Rozliczenia merytoryczno-finansowe (z dnia: 29.09.2015, zmiana z dnia 29.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano lata 2010-2011
 • Rozliczenia merytoryczno-finansowe (z dnia: 29.09.2015, zmiana z dnia 29.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano rok 2009
 • Prawo (z dnia: 04.02.2015, zmiana z dnia 07.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Rozliczenia merytoryczno-finansowe (z dnia: 29.09.2015, zmiana z dnia 24.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano rozliczenia z roku 2015
 • Rozliczenia merytoryczno-finansowe (z dnia: 24.02.2016, zmiana z dnia 24.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano rozliczenie RCKiK Poznań
 • Organizacja Poltransplantu (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 13.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Statut (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 03.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno–Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
 • Prawo (z dnia: 07.01.2016, zmiana z dnia 03.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja aktów prawnych
 • Prawo (z dnia: 03.02.2017, zmiana z dnia 06.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja aktów prawnych
 • Prawo (z dnia: 06.02.2017, zmiana z dnia 09.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Statut (z dnia: 03.01.2017, zmiana z dnia 20.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Regulamin Organizacyjny (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 20.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Organizacja Poltransplantu (z dnia: 13.12.2016, zmiana z dnia 09.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Dane teleadresowe (z dnia: 15.02.2014, zmiana z dnia 10.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja


Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 15.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 11 565