bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: 4/POL/2017 - Utworzenie zespołów konsultacyjnych z koordynatorami pobierania nerek od żywych dawców

Wersja z dnia: 08.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 25.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 24.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano skorygowaną informację z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 10.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano informację z otwarcia ofert