bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: 6/POL/2018: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia wraz z zapewnieniem usług hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową II Konferencję szkoleniową koordynatorów pobierania i przeszczepiania kom

Ta wiadomość nie była zmieniana