bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: 4/POL/2018: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2018 r.

Ta wiadomość nie była zmieniana