bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE POSTĘPOWANIE nr 1/POL/2018 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zapewnieniu usług hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedno) dwudniowe Szkolenie Koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerki od żywego da

Wersja z dnia: 12.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 12.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: 27.04.2018: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Informacja o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

Wersja z dnia: 12.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: informacja z otwarcia ofert