bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: 3.01.2022: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie Poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych”

Ta wiadomość nie była zmieniana