bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Konkurs ofert na wybór na lata 2017-2020 podwykonawcy lub podwykonawców w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym

Wersja z dnia: 04.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano informację o zmianie przyznanych środków na wykonanie zadania.

Wersja z dnia: 04.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie o wyborze na lata 2017-2020 realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego

Wersja z dnia: 04.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Listę ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepienia w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego

Wersja z dnia: 04.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Informację o terminie pierwszego posiedzenia komisji konkursowej

Wersja z dnia: 04.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Poprawiono zbyt długą nazwę/tytuł ogłoszenia