bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Sprawozdania finansowe

Wersja z dnia: 14.04.2023
Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawozdanie finansowe za 2023 r. (Bilans jednostkowy Roczny, Informacja dodatkowa jednostkowa, Roczny Rachunek zysków i strat jednostkowy Roczny, Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe Roczny)

Wersja z dnia: 12.04.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Sprawozdanie finansowe za 2022 r. (Bilans jednostkowy Roczny, Informacja dodatkowa jednostkowa, Roczny Rachunek zysków i strat jednostkowy Roczny, Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe Roczny)

Wersja z dnia: 14.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja