bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Prawo

Wersja z dnia: 15.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 09.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 06.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 03.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja aktów prawnych

Wersja z dnia: 07.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja aktów prawnych

Wersja z dnia: 04.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 21.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja stanu prawnego

Wersja z dnia: 15.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Wersja z dnia: 15.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja